CRM - Müşteri Yönetimi, Güncel, Kişisel Gelişim, Pazarlama, Performans, PMP, Portföy Yönetimi, Program Yönetimi, Proje Yönetimi, Satış, Strateji ve İş Geliştirme, Teknoloji, İK - HR

10 Adımda Kurumsal İnovasyon Kültürünü Yaymak

İnovasyonu söylemesi basit ancak geliştirmesi ve uygulamaya alınması süreçleri ile bir o kadar zor çalışmalar bütünü olarak tanımlayabilirim. İnovasyon sadece ortaya yeni bir fikrin sürülmesi olarak düşünülmemeli. İnovatif bir fikrin ortaya çıkışı (kuluçka dönemi), ele alınarak değerlendirilmesi (fizibilite), hayata geçirilmesi için projelerin yürütülmesi (IT ve/veya iş birimlerinde), hayata geçirilen inovatif projenin varsa operasyonel işlerinin planlanması ve şirkete/topluma faydasının analizi çalışmaları kabaca tüm süreci anlatacaktır.

İnovasyon döngüsü olarak tanımlayabileceğim tüm bu süreçleri oluşturabilmek ve şirketlerde Kurumsal İnovasyon ortamlarının sağlanmasını iki kelime ile özetlemek gerekirse “Kültürel Değişim” en uygun kelimeler olacaktır.

Bu bilgilerin detaylarına sonra geleceğim ancak patent sayıları ve inovasyonda ülkemiz ve dünyadaki duruma istatistikler ve gelecek öngörüleri ile devam edelim…

 Ülkemiz dünyada patent başvurusu sıralamasında kategorize olarak alt grupta yer aldığı World Intellectual Property Organization ( WIPO ), WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity raporuna göre ilk sıralardaki ülkeler (koyu renkli olan) Çin, Amerika ve Japonya. Ülkemiz için belki ilk patentler veya ilk kayıtların tutulduğu yıl 1963 olarak tespit ettim (Kaynaktaki linkten gittiğiniz sitede alt tabdaki çubuk üzerinde yıllara göre kaydırdığınızda siz de görebilirsiniz).

Dünyada her yıl yaklaşık 200 binden fazla patent başvurusu yapılmakta ve bazı şirketlerin (örneğin IBM, GE vb.) tek başına patent başvuru sayısı bir çok ülkenin toplam başvurusundan bile fazla.

Mevcut durum analizini çıkarmak için istatistiki bilgilere ve çıkarımlara devam edelim. En son kısımda her yazımda olduğu gibi ülkemiz, şirketlerimiz için kurumsal inovasyonu yaygınlaştırma adına önerilerimi sunacağım.

Boston Consulting Groups (BCG olarak anacağım) Most Innovative Companies 2018 araştırmasına göre ilk 50 şirket şöyle oluştu.

Sizin de dikkatinizi çekeceği üzere turizm ve ulaştırma şirketleri  büyük bir gelişim göstererek Airbnb, Uber ve SpaceX gibi firmalar listede kendilerine yer buldular. İlk 10 daki şirketlere baktığımızda ise 7 teknoloji üreten yada kullandıran şirket, 2 şirket E-ticaret şirketi (Biri Amerika’dan bir diğeri Çin’den) ve 1 diğeri ise ulaşım şirket şeklinde. Dikkat ederseniz aslında her sene bu listeye yeni girenlerin ve köklü şirketlerin bile inovasyon ve patentlerde gerilere düştüğünü gözlemleyebilirsiniz.

Ayrıca Dijitalin etkisini her alanda görmek de mümkün. Zira gene bu araştırmaya göre aşağıdaki 4 alanda şirketler inovasyonda daha sıkı takip etmekteler:

 1. Büyük Veri Analitiği
 2. Yeni Teknolojilere Hızlı Adaptasyon ve Uyum
 3. Mobil Ürünler ve Yetkinlikleri
 4. Dijital Tasarım

Aşağıdaki grafiklere baktığımızda ise inovasyon ve ürün geliştirme ile mevcut durumda odaklanılan ve gelecek 3-5 yıllık dönemde odaklanılması hedeflenen alanlar görülebilir. Bu konuda da başı yeni ürün üretimi, büyük veri analitiği, mobile ürünler çekmekte.

Peki şirketinizin inovasyon, araştırma geliştirme ve ürün geliştirme faaliyetlerinde öncelikli çalışmaları neler diye sorulduğunda alınan cevaplar ise şöyle olmuş:

 1. Ar&Ge adımlarının yalın olması
 2. Net hedeflerin belirlenmesi
 3. Doğru önceliklendirme ile portföy yönetimi
 4. Doğru talep ve kaynaklar ile kapasite yönetimi
 5. Doğru paydaşlar ile yönetim
 6. Net Çevik yaklaşımların planlanması
 7. Doğru ve gerekli kaynakları dış kaynak olarak alabilme
 8. Dijital süreçler

Peki tüm bu istatistikler ışığında şirketlerimizde ve dolayısı ile ülkemizde kurumsal inovasyonu yaymak için neler yapabileceğimizi vereceğim örneklerle açıklamak istiyorum.

 • Birinci Adım “Kabullenme“: İnovasyon faaliyetlerinin öncelikle şirketinizde ve sonrasında ülkemizde yaygınlaşması pek tabii ki kolay bir iş olmayacaktır.  Sonuçta hangi kültürü yaymak olursa olsun insanları konfor alanlarının dışına çekmek kolay bir iş değil. Dolayısı ile ilk aşamada bu gerçeği hepimizin kabullenmesi gerek.
 • İkinci Adım “Analiz Etme“: Kurum kültürü olarak inovatif fikirler ortaya koymak ve sonrasında bunları devreye almak konusunda hangi aşamada olduğunuzu analiz etmek olarak adlandırabilirim. Zira hangi proje yada çalışma olursa olsun bir işe başlamadan önce mevcutta ne durumda olduğunuzu bilmiyorsanız doğru hedefleri koyamayacağınızı bilmeniz önemli.
 • Üçüncü Adım “Hedef Koyma“: Elimizdeki verilere göre artık inovasyon kültürünü yaymak için belirli bir yol haritası çıkarmak ve bu aşamada yapılacak çalışmaları portföy yönetim mantığı çerçevesinde belirlemek önemli bir adım olacaktır.

 • Dördüncü Adım “Takım Oluşturma“: İster şirketinizde ister biriminizde olsun inovasyon ve hatta proje yönetim kültürünü yaymak istiyorsanız bu işleri koordine edecek ve fikir üretecek başarılı bir ekip kurmak en temel yapıtaşı. Zira süreçlerinizi istediğiniz kadar iyi belirleyin, hedeflerinizi en doğru şekilde koyun eğer soru sormayı bilen, hatta doğru soruları sormayı bilen, farklı fikirlere ve yeniliklere açık, sorgulayan/düşünen/düşündürten bir çalışma ortamı sağlarsanız işte o zaman işin büyük kısmını halletmişsinizdir demektir. Bu noktada dünyanın en çok iş başvurusu alan şirketleri (Google, Apple, Amazon vb.) düşünün. Bu şirketlerde çalışma için insanlar neden can atıyor ve neden mevcut işlerini -daha az para kazanmak pahasına dahi olsa- bırakıp geliyorlar?

 • Beşinci Adım “Kabuğunu Kırma“: Bu adımda çalışanlarınızın soru sorarak inovatif fikirler üretmesi için onları cesaretlendirme dönemi olarak adlandıralım. Bu dönemde onlara vereceğiniz çeşitli eğitim ve seminerler ve örnek kişi yada kurum başarıları önemli katkı sağlayacaktır.
 • Altıncı Adım “Fikirleri Toplama ve Değerlendirme“: Doğru adımlarla kurgulayacağınız fikir toplama sistemi üzerinden bu fikirleri öncelikle bir filtreden geçirmeniz değerlendirme komitesinin zamanını efektif kullanmasını sağlayacaktır. Topladığınız fikirleri de objektif ve işinin ehli bir değerlendirme komitesinin değerlendirmesine sokmak bu adımın önemli bir kısmını oluşturacaktır.
 • Yedinci Adım “Hayata Geçirme“: Peki elimizde 5 tane de olabilir 100 tanede ama belirli bir sayıda fikir var. Bu fikirler isterse 1 milyon tane olsun eğer hayata geçmez ve canlıya alınmaz ise ne size ne de şirkete bir katkısı olacaktır. İşte tam da bu noktada kendisi de başka bir kültür değişimi ihtiyacı duyan “Proje Yönetimi” imdadımıza yetişecektir. Fikirleri başarılı, zamanında ve bütçesiyle hayata geçirmek istiyorsanız o zaman sağlıklı bir proje yönetim süreci hayata geçirmelisiniz.
 • Sekizinci Adım “Kurumsal Faydayı Gösterme“: Ortaya çıkan ürünün şirkete olan faydasının izlenmesi ve raporlanması da genelde atlanan ama önemli bir adımıdır. Zira siz ortaya ya rakibinizi geçmek, ya maliyetleri kısmak için proje yapıyorsunuz. Eğer o ürün sayesinde rakip firmadan % kaç pazar payı kaptığınızı ya da kaç milyon TL tasarruf yaptığınızı ölçümleyemiyorsanız orada bir sorun var demektir.

 • Dokuzuncu Adım “Süreklilik“: Genellikle birçok şirketin özellikle başarılı ve büyük kurumsal şirketlerin göz ardı ettiği bir süreçtir Süreklilik. Ben buna zirve sarhoşluğu diyorum. Örneğin Kodak. Kendisi bundan çok değil sadece 15 yıl önce fotoğrafçılık alanında bir numaradaki makine idi. Ancak hatırlarsınız 2000 li yılların başından itibaren dijital fotoğrafçılığın artması ile teknolojik dönüşüm şart oldu. (Bu arada benim de ilk dijital fotoğraf makinem Üniversitede İngilizce Makale Yazma Yarışması ödül parası ile aldığım oldukça büyük bir Kodak idi). Fakat Kodak bu dijital dönüşümün devamını getiremedi ve rakiplerinin oldukça gerisinde kalarak sektörden silindi. Benzer şekilde aynı yıllarda benzer sonu yaşayan Nokia gibi. Gerçi sonrasında Microsoft satın alarak canladırmaya çalıştı ama artık iş işten geçişti bir kere.
 • Onuncu Adım “Ödül/Kutlama“: Pek tabii ki son adım inovatif fikir ortaya koyan innovator kişileri ödüllendirmek. Bu kişileri bir madde ile (para, altın vb.) ödüllendirmek yerine bir tatil, yurtdışında bir eğitim (belki de inovasyon yada girişimcilik eğitimi), yurtiçi veya yurdışında dil eğitimi yada yüksek lisans eğitimleri gibi seçeneklerle ödülünü kendisinin seçmesini sağlamak olmalı. Bu tür eğitim ödülleri inovatif kişileri alacakları paradan çok daha mutlu edecektir.

Hem şirketlerimizde hem ülkemizde inovasyon ve proje yönetim kültürünün yaygınlaşması dileği ile…

İstatistik Kaynakları:

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Most-Innovative-Companies-Jan-2018_tcm9-180700.pdf

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip37-summary-report-of-the-2015-uis-innovation-data-collection-2017-en.pdf

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/global-survey-of-investment-and-innovation-incentives.html

https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD?end=2016&start=2016&view=map

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.