PMP Sınavı ve Hazırlık Süreci Dökümanı – 1. Bölüm: PMI ve PMP

 

pmp-prepDünyaca ünlü bir çok dergi, yayın kuruluşu ve araştırma şirketlerinin yaptığı araştırma ve çalışmalara göre çalışılmak istenen ve trendi yükselen en önemli meslek olarak Proje Yöneticiliği öne çıkmakta. Amerika’da proje yöneticilerinin yıllık kazançlarına  ilişkin birçok araştırma yapılmakta ve PMP sertifikasının da etkisi bu araştırmalarda pozitif yönlü olarak ortaya konmaktadır. Ülkemiz özelinde de baktığımızda son dönemlerde (yerelde ve ülke genelinde olmak üzere kamu ve özel sektörde) bir çok alanda hızla artan projelerde bu konuda uzman, deneyimli ve sertifikalı proje yöneticisine olan ihtiyacın hızla arttığı söylenebilir.

İşte bu bilgiler ışında uzun bir süredir yazmak istediğim “PMP Sınavı ve Hazırlık Süreci” konusunda ilk adımı atmış bulunuyorum 🙂 Bir çok yazımda PMP Sınav içeriği, önemi, nasıl hazırlanması gerektiğine değindim fakat topluca bir rehber niteliğinde yazı dizisi hazırlamanın da önemli olduğunu düşünüyordum. Özellikle Proje Yönetimi uzmanlığına yeni giriş yapan veya uzun zamandır proje yönetmiş yada bu alanda çalışmak isteyen ve PMP olmayı hedefleyen bir çok arkadaşa da faydalı olmasını ümit ediyorum.

Yazı dizisini 5 ana bölüme ayırdım. Böylece uzun tek bir yazı okumak zorunda kalmayacaksınız 🙂 Böylece her bölümde ayrı bir konuda daha derinlemesine bilgi sahibi olabileceğinizi düşünüyorum.

Yazı dizisi şu bölümlerden oluşacak:

 1. PMI ve PMP
 2. PMP, Başvuru Şartları ve Süreci
 3. Sınava Hazırlanırken Dikkat Edilecekler
 4. Sınavda Çıkması Muhtemel Konular ve Sınavda Yapılacaklar
 5. PMP Olduktan Sonra Yapılacaklar

Devamı için…

1. Bölüm: PMI ve PMP

pmi1

PMI (Project Management Institute):

60′ ların Amerikasında özellikle savunma, inşaat ve uzay endüstrisinde yürütülmekte olan projeler nedeniyle proje yönetimi mantığı filizlenmeye başladı. Tabi ki 60l lı yıllarda uzaya olan ilginin (Ay’a ilk adımın atılması – NASA), ülke dışında bir çok yere askeri harekatın (65-73 arası Vietnam Savaşı vb) artaması nedeniyle bu alanlarda bir çok projenin gerçekleştirildiği söylenebilir.

Bu amaçla herhangi bir kar amacı gütmeyen ve proje yönetimi uzmanlığı oluşmasını sağlamak amacıyla çalışan PMI1969 yılının Ekim ayında Georgia Institute of Technology bünyesinde Pensilvanya eyaletinin Newton Township kasabasında kurulmuş. Enstitünün merkezi de halen burada bulunmaktadır.

PMI kuruluşunda yer alan kişilerin hem fikir olduğu konu; farklı sektörlerde ve şirketlerde deneyimleri olan insanların proje yönetiminde bilimsel bir yol izlemeleri gerektiğidir.

PMI 1975 yılında bir “Vizyon” çizerek aşağıdaki şu konuları benimsemişti:

 1. Proje yönetiminde bir profesyonelliğe ihtiyaç olduğu ve bunun geliştirilmesi,
 2. Proje yönetimiyle ilgili tüm problemlerin, çözüm önerilerinin ve uygulama alanlarının paylaşılabileceği ve tartışılabileceği bir forum oluşturmak,
 3. Endüstriyel sorunların çözülmesi amacıyla araştırmalar yapılmasını sağlamak,
 4. Proje yönetimi sistemlerini kullanan kişiler arasında ortak bir dil yaratabilmek için terminoloji oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak,
 5. Proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili tanıtıcı ve eğitici kılavuzlar hazırlanmasını sağlamak ve proje yönetimi alnında kariyer gelişimini özendirmek.

Yukarıda adı geçen 5 kişi tarafından kurulan örgütün ilk üyelik aidatı da yıllık sadece $15‘ dı. Özel sektördeki firmaların ve akademik çevrelerin desteklediği PMI, 1974 yılında 1000 üyeye ulaştı. 1984 yılında 4000 üyesi olan PMI’ın üyelerinin %30’u mühendis, %17’si bilgisayar donanım ve yazılım, %5’i ise eğitim sektöründendi.

İlk 10 yıl kuruluşundaki gerekli sektörler olan mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı faaliyetlerde bulunan enstitü, özellikle 80’ lerin ikinci yarısından itibaren bilişim sektörünün gelişmesiyle yıllık büyüme hızını %20 – %30 oranında arttırmıştır.

PMI, bugün dünya çapında 196 ülkede faaliyet gösteren, 283 şubesi (PMI® Chapter) ve 438.000 üyesi bulunan bir enstitü konumuna gelmiştir.

PMI’ ın proje yönetimini geliştirmek için çizdiği vizyon çerçevesinde bir çok bilgi kılavuzu, doküman, terminoloji oluşturmuş ve yayınlamıştır. Ayrıca bu mantığın tüm dünyada kabul görmesi için çalışmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. İşte bu standartları belirlemenin yanında dünyanın her yerinde proje yönetimi yapacak olan profesyonelleri de çeşitli sertifikasyonlara tabi tutmuştur. Bu da her proje yöneten kişinin PMI gözünde bir proje yönetim profesyoneli olmayacağı olarak düşünülebilir.

PMI_PMP_logo

PMP (Project Management Professional):

PMI ın şu anda tüm dünyada en çok rağbet gören sertifikası hiç kuşkusuz PMP dir.

Proje Yönetiminde çalışanların sertifikasyonu olan PMP sınavı da 1984 yılından bu yana PMI ın vizyonları arasında yer almaktadır. 1985’de ilk Proje Yönetim Kılavuz kitabı olan PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) yayınlanmış, 1999 yılında da PMP sınavı ISO sertifikası almış ve PMBOK, ANSI tarafından da kabul edilerek tüm dünyada geçerliliği olan bir sertifika haline gelmiştir.

PMBOK’ ın ikinci versiyonu 2000 yılında yayınlanmış olup 2000 yılı sonbaharından itibaren PMP sınavı bilgisayar tabanlı (computer based) olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2008 Eylül ayı sonu itibari ile dünyada 100,000, Türkiye de ise 500 civarında sertifikalı Proje Yöneticisi varken şu anda bu sayı Türkiye’de 2000 PMP yi geçmiş durumdadır.

Beşinci versiyon (PMBOK 5th Edition), 2013 yılında yayınlanmıştır. 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren PMP ve CAPM sınavlarında, katılımcılar son versiyondan sorumlu tutulmaktadır. PMBOK 4. Versiyonun Türkçeleştirme çalışması Türk Telekom PMO liderliğinde ve sponsorluğunda yapılmıştı. PMBOK 5. Versiyonun Türkçe çalışması ise PMI-TR Chapter ekibi tarafından 2013 Ağustos ayı içerisinde tamamlanmış ve satışına başlanmıştır.

PMP Sınavına girebilmek için gerekli şartlar:

 • Üniversite mezunu, son altı yıl içerisinde en az 4500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) ve 35 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.
 • Lise mezunu, son beş yıllık dönemde en az 7500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) ve 35 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.

PMP Sınav detaylarına sonraki bölümlerde gireceğim için şimdilik çok fazla detay vermeye gerek yok 🙂

Sevgili Çağdaş Gümüş’ ün “Türkiye’de PMP Sertifikalı Proje Yöneticisi Sayıları” üzerine hazırlamış olduğu trend ve sayı grafiklerini de bu yazımda paylaşıyorum:

trendTürkiye’deki PMP Sertifikalı Proje Yöneticisi Trend Grafiği (1998 – 2014)

pmp2Türkiye’deki PMP Sertifikalı Proje Yöneticisi Sayısı (2010 – 2014)

PMI’ ın düzenlediği sertifika sınavı sadece PMP ile sınırlı değil. Bunun dışındaki sınavlar ise şöyle

pmi_capm

 CAPM (Certified Associate Project Management) Sınavı;

PMP olma şartlarını yerine getiremeyen, daha az tecrübeye sahip kişiler ise CAPM sertifikasını alabilirler. CAPM’ ler çalıştıkları projede proje yöneticisine yardımcı ve koordinatörlük görevlerini üstlenebilirler. CAPM sertfikasının süresi 5 yıl olup bu süre içinde istedikleri takdirde PMP sınavına girebilirler.

CAPM Sınavına girebilmek için sınav başvuru giderleri şu şekildedir.

 capmTürkiye’deki CAPM Sertifikalı Proje Yöneticisi Sayısı (2010 – 2014)

Başvuru Ön Şartları:

 •  Üniversite mezunu, son iki yıllık dönemde en az 1500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) veya 23 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.
 •  Lise mezunu, son iki yıllık dönemde en az 2500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) veya 23 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.

pgmp

Program Yönetimi Sertifika Sınavı (Program Management Professional – PgMP);

PMI’ın Program Yönetimi Uzmanı (PgMP) ehliyeti program uzmanlarının ileri düzey deneyim ve becerileri gerektirmektedir. Almış olduğunuz PgMP sertifikası sizlerin birbiri ile ilişkili çoklu projelerin, kaynaklarının yönetimi ve stratejik iş hedeflerini gerçekleştirmedeki yeterliliğinizi ispatlamanızı sağlar.

PgMP sertifikası sahipleri programların başarılarını, ilgili projeleri birlikte gruplandırarak yönetirler ve kurumsal faydanın ortaya çıkmasını sağlarlar. Program ve/veya proje yöneticisi olarak görevlendirildikleri kurumlarda birbirinden ayrı projelerin bütünleştirilmesini başarıyla yürütürler.

Program yöneticiliği sertifikası alabilmek için birden fazla ve geniş kapsamlı projeyi yürütme becerisi olan yöneticiler bu programa başvurabilirler.

pmpTürkiye’deki PgMP Sertifikalı Program Yöneticisi Sayısı (2010 – 2014)

Başvuru Ön Şartları:

 • 4 yıllık lisans derecesi ve en az 4 yıl boyunca proje ve 4 yıllık program yönetimi deneyimine sahip olma şartı.
 • Lise diploması ve en az 4 yıllık proje yönetimi ve 7 yıllık program yönetimi tecrübesi

pmi-sp

PMI Zaman Çizelgesi Uzmanı (PMI-SP)

PMI-SP yani Zaman Çizelfesi Uzmanlığı, proje yönetimi konusunda artan ihtiyaç ve çeşitliliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. PMI Zaman Çizelgesi uzmanlık sertifikası alan kişiler global olarak tanınan bu sertifikaya sahip olmakla beraber yönettikleri projelerin zaman çizelgelerinin başarıyla oluşturulması, takip edilmesi ve geliştirilmesi konusunda yetkin olduklarını kanıtlamış olurlar. Ayrıca yönettikleri projelerin başarıyla planlanması ve zaman çizelgesinin oluşturulmasının/yönetilmesinin sağlandığının kanıtı olacaktır.

Bu sertifika; Proje ekiplerinde Zaman Çizelgesi üzerine uzmanlaşmak isteyenler, bu rolü üstlenmek ve proje yönetim becerilerini kazanmak veya geliştirmek isteyenler için önemli imkanlar sunmaktadır.

pmi-spTürkiye’deki PMI-SP Sertifikalı Proje Yöneticisi Sayısı (2010 – 2014)

Başvuru Ön Şartları:

 • 4 yıllık lisans diploması, en az 3.500 saat proje programlama tecrübesi ve 30 saatlik proje programlama eğitimine katılmış olma şartı.
 • Lise diploması, en az 5,000 saat proje programlama tecrübesi ve 40 saatlik proje programlama eğitimi.

pmi-rmp

PMI Risk Yönetimi Uzmanı (PMI-RMP)

PMI-RMP yani Risk Yönetimi Uzmanlığı, proje yönetimi konusunda artan ihtiyaç ve çeşitliliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. PMI Risk Yönetimi uzmanlık sertifikası alan kişiler global olarak tanınan bu sertifikaya sahip olmakla beraber yönettikleri projelerin risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesini başarıyla yaparken, takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken konularda yetkin olduklarını kanıtlamış olurlar. Ayrıca yönettikleri projelerin başarıyla planlanması ve risklerin yönetilmesinin sağlandığının kanıtı olacaktır.

Bu sertifika; Proje ekiplerinde Risk Yönetimi üzerine uzmanlaşmak isteyenler, bu rolü üstlenmek ve proje yönetim becerilerini kazanmak veya geliştirmek isteyenler için önemli imkanlar sunmaktadır.

pmi-rmp

Türkiye’deki PMI-RMP Sertifikalı Proje Yöneticisi Sayısı (2010 – 2014)

Başvuru Ön Şartları:

 • 4 yıllık lisans diploması, en az 3.000 saatlik projelerde risk yönetimi tecrübesi ve 30 saatlik risk yönetimi eğitimine katılmış olma şartı.
 • Lise diploması, en az 4.500 saatlik projelerde risk yönetimi tecrübesi ve 40 saatlik risk yönetimi eğitimi almış olma şartı.

Bu sertifikalara ilave olarak PMI’ ın son 1 yıl içerisinde çeşitlendirdiği 3 sertifika ise;

 1. PMI – ACP  : Çevik Yönetim Uzmanı Sertifikası
 2. PfMP             : Portföy Yöneticisi Sertifikası
 3. PMI – PBA  : İş Analistliği Sertifikası

agile

PMI Çevik Yönetim Uzmanı (PMI – ACP)

PMI-ACP yani Çevik Yönetim Uzmanlığı, proje yönetimi konusunda artan ihtiyaç ve çeşitliliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hızın çok önemli olduğu teknoloji sektöründe ve teknolojik geliştirmelere ihtiyaç duyan tüm firmalar için It geliştirmeleri çok önemli. PMI – ACP (Agile Certified Practitioner) sertifikası alan kişiler global olarak tanınan bu sertifikaya sahip olmakla beraber yönettikleri projelerin çevik yönetimle anlayışıyla yönetilmesini başarıyla yaparken, takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken konularda yetkin olduklarını kanıtlamış olurlar.

Bu sertifika; Proje ekiplerinde Çevik Yönetim üzerine uzmanlaşmak isteyenler, bu rolü üstlenmek ve proje yönetim becerilerini kazanmak veya geliştirmek isteyenler için önemli imkanlar sunmaktadır.

Özellikle 2014 yılında oldukça önem kazanan bu sertifikaya aha önce kimse sahip değilken bu sene 10 kişi sertifikayı almaya hak kazanmıştır:

pmi-acp

Başvuru Ön Şartları:

 • 4 yıllık lisans diploması, en az 8 aylık ve 1500 saatlik çevik yönetim deneyimi
 • 21 saatlik çevik yönetim eğitimine katılmış olma şartı

 

PfMP-certificate

PfMP Portföy Yönetim Uzmanı

PMI’ ın Portföy Yönetimi Uzmanı (PfMP) ehliyeti proje uzmanlarının ileri düzey deneyim ve becerileri gerektirmektedir. Almış olduğunuz PfMP sertifikası sizlerin birbiri ile ilişkili çoklu projelerin ve programların, kaynaklarının yönetimi ve stratejik iş hedeflerini gerçekleştirmedeki yeterliliğinizi ispatlamanızı sağlar.

PfMP sertifikası sahipleri program ve projelerin başarılarını, ilgili proje/programları birlikte gruplandırarak yönetirler ve kurumsal faydanın ortaya çıkmasını sağlarlar. Program ve/veya proje yöneticisi olarak görevlendirildikleri kurumlarda birbirinden ayrı projelerin bütünleştirilmesini başarıyla yürütürler.

Portföy yöneticiliği sertifikası alabilmek için birden fazla ve geniş kapsamlı projeler ve programları yürütme becerisi olan yöneticiler bu programa başvurabilirler.

Başvuru Ön Şartları:

 • 4 yıllık lisans derecesi ve en az 4 yıl (6000 saat) boyunca portföy yönetim tecrübesi,
 • Lise diploması ve en az 7 yıllık (10500 saat) portföy yönetimi tecrübesi.

 

pmi-pba

PMI İş Analistliği Uzmanı (PMI-PBA)

PMI-PBA yani İş Analistliği Uzmanlığı, proje yönetimi ve iş analistliği konusunda artan ihtiyaç ve çeşitliliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. PMI İş analistliği uzmanlık sertifikası alan kişiler global olarak tanınan bu sertifikaya sahip olmakla beraber yönetilen projelerde iş analisti olarak destek vermektedir. Ayrıca projenin iş gereklerinin belirlenmesi ve gereksinim analizlerinin yapılması, projenin yönetimi süresince iş analistliğinin gerektirdiği beceri ve donanıma sahip olduğunu gösterir.

Bu sertifika; Proje ekiplerinde iş analisti olarak uzmanlaşmak isteyenler, bu rolü üstlenmek ve proje yönetim becerilerini kazanmak veya geliştirmek isteyenler için önemli imkanlar sunmaktadır.

Başvuru Ön Şartları:

 • İş Analistliği deneyimi;
  • 4 yıllık lisans diploması, en az 3 yıllık veya 3.000 saatlik projelerde iş analistliği  tecrübesi,
  • Lise diploması, en az 5 yıllık veya 7.500 saatlik projelerde iş analistliği  tecrübesi.
 • Genel Proje Yönetim deneyimi;
  • Proje ekiplerinde minimum 2000 saatlik iş analistliği deneyimi.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. PMI: http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
 2. Genel Bilgiler: http://www.pmi.org
 3. PMI Sayıları Grafikleri: http://birprofesyonelinevrimi.net/2014/09/11/turkiyede-pmiin-proje-yonetim-sertifika-sayilarina-iliskin-2014-guncel-rakamlari/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: